รายละเอียดวัสดุวิทยาศาสตร์

วัสดุวิทยาศาสตร์

ปิเปตทิปแบบไม่มีตัวกรอง ขนาด 1000 ไมโครลิตร

Non-filter pipette tip 1000 ul

0 บาท

ห้องบริการกลาง
10
ดร.ชลธิชา ขุนพรม (นักวิจัย)
-

ปิเปตทิปยังไม่ปลอดเชื้อ (Non-sterile pipette tip 1000 ul)